Profil spoločnosti

Spoločnosť V.A.M.T. s.r.o. pôsobí na medzinárodnom trhu od roku 2001. Firma ponúka svoje know-how v oblasti strojárenského priemyslu a výrobných technológií. Cieľom našej spoločnosti je uspokojiť často najnáročnejšie požiadavky zákazníka.
Pôsobnosť:
Automobilový priemysel, Montáž nových výrobných liniek, plánovaná údržba zariadení, modernizácia zariadení, každodenná údržba.
Papierenský priemysel, Návrh a výroba jednoúčelových strojov, dopravníkov a manipulátorov. Modernizácie, sťahovanie a údržba.
Strojárenský priemysel, Komplexné riešenia pri premiestňovaní a údržbe výrobných celkov a ich príslušenstva.
Nákladná doprava, Zvláštna preprava nákladu bežných rozmerov a váh ako aj nadrozmerných nákladov na špeciálnych podvalníkoch, ktoré je možné rozťiahnuť do šírky aj do dĺžky podľa potreby .

Vamt | Staráme sa o Vaše stroje a technologické zariadenia