demontáž/montáž/sťahovanie

Staráme sa o Vaše stroje
a technologické zariadenia

Spoločnosť V.A.M.T. s.r.o. pôsobí na medzinárodnom trhu od roku 2001. Firma ponúka svoje know-how v oblasti strojárenského priemyslu a výrobných technológií.

Vamt | Staráme sa o Vaše stroje a technologické zariadenia
Vamt | Staráme sa o Vaše stroje a technologické zariadenia

VAMT

Profil spoločnosti

Spoločnosť V.A.M.T. s.r.o. pôsobí na medzinárodnom trhu od roku 2001. Naša firma ponúka svoje know-how v oblasti strojárenského priemyslu a výrobných technológií. Venujeme sa výlučne priemyselnému sťahovaniu, inštalácií jednotlivých strojov a výrobných liniek až po sťahovanie celých firiem.

Montáž nových výrobných liniek, plánovaná údržba zariadení, modernizácia zariadení, každodenná údržba.

Návrh a výroba jednoúčelových strojov, dopravníkov a manipulátorov. Modernizácie, sťahovanie a údržba.

Komplexné riešenia pri premiestňovaní a údržbe výrobných celkov a ich príslušenstva.
Zvláštna preprava nákladu bežných rozmerov a váh ako aj nadrozmerných nákladov na špeciálnych podvalníkoch, ktoré je možné rozťiahnuť do šírky aj do dĺžky podľa potreby .